Podmínky použití

Camping International de Giens ****

1737 route de la Madrague
83400 Presqu’ile de Giens
Var – Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Tel: 04 94 58 90 16

SIRET : 39202204200015

E-mail : camping@international-giens.com

Webová stránka www.international-giens.com je provozována společností Niwanet.
Tato webová stránka je výhradním vlastnictvím Campingu International de Giens. Byl navržen a vyroben společností Francecom.

FRANCECOM, Web Agency
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Tél. : 02 51 80 88 88
Fax : 02 51 80 88 87
Web : www.francecom.com
RCS Nantes B 410 557 151
SIRET : 41055715100017

Konzultace na Stránce podléhají plnému přijetí a dodržování následujících podmínek používání.

Uživateli se zavazuje, že informace obsažené na těchto stránkách budou poskytovat osobní a nekomerční využití. V případě nedodržení ustanovení této Charty uživatelem může být spáchána její občanská a / nebo trestní odpovědnost.

Obsah webových stránek

Le Site est exploité par la société Camping International de Giens.

Le site présente les activités de la société Camping International de Giens.

Místo provozuje společnost Camping International de Giens.

Na stránkách jsou prezentovány aktivity společnosti Camping International de Giens.

Duševní vlastnictví
Místo je dílem, jehož je Francecom autorem ve smyslu článků L111.1 a následujících Kodexu duševního vlastnictví.

Obecně platí, že data, programy, hudební ukázky, text, informace, loga, vizuální identitu, animované či nikoli obrázků a jejich formátování se objeví na těchto stránkách jsou www.international-giens.com vlastnictví společnosti Francecom (s výjimkou fotografií, které patří společnosti Camping International de Giens a texty společnosti Camping International de Giens) a jsou v tomto ohledu chráněny ustanoveními Kodexu duševního vlastnictví.

Každý uživatel internetu souhlasí s tím, že je nepoužívá a neumožní komukoli tento obsah používat k nezákonným účelům.

Jakákoli reprezentace nebo reprodukce, úplná nebo částečná, trvalá nebo dočasná, na počítači a / nebo papíru a jakýmkoli procesem (včetně rámování *) jednoho nebo jiných prvků webu www.international-giens.com nebo služby nabízené k prodeji bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Francecom je zakázáno a představuje protiprávní jednání, které může vést k občanskému a / nebo trestnímu odsouzení. Pro soukromé kopírování je povolen pouze tištěný papír pro výhradní použití kopírovacího stroje ve smyslu článku L122-5 2 ° zákona o duševním vlastnictví.

Registrace na CNIL probíhá.

Žádné hypertextové odkazy na webové stránky www.international-giens.com nemohou být instalovány bez předchozího a výslovného souhlasu společnosti Francecom.

* Aktivita zachycování obsahu stránek webové stránky přeneste na vlastní webové stránky pomocí hypertextového odkazu zobrazením uvedeného obsahu jako jeho vlastní.

Ochrana osobních údajů
Uživatel internetu může být požádán o uložení určitých osobních údajů odpovědí na formuláře, které mu byly navrženy. Zadání těchto údajů je nezbytné pro zpracování žádosti uživatele Francecom.

Francecom se zavazuje v souladu s ustanoveními zákona č 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o počítače, souborů a svobod a přijmout veškerá opatření nezbytná k zachování bezpečnosti osobních údajů svěřeno. Žádným osobním údajům nebudou sděleny třetím společnostem bez předchozího a informovaného souhlasu uživatele.

odpovědnost

Camping International de Giens odmítá veškerou odpovědnost za případné poruchy, které se mohou na stránkách www.international-giens.com vyskytnout, a mohou vést ke ztrátě dat nebo nedostupnosti přístupu k informacím vytvořeným na tomto webu.

Prvky uvedené na Stránce www.international-giens.com se mohou změnit bez předchozího upozornění a jsou zpřístupněny uživatelům internetu bez jakékoliv záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané.

Přítomnost hypertextových odkazů na stránkách www.international-giens.com – Ať už existuje nebo neplatí dohoda společnosti Camping International de Giens – nevytváří solidaritu odpovědnosti mezi ní a majitelům jiných webů, pokud jde o obsah stránek, na kterých je uživatel přesměrován.

Camping International de Giens nemůže zaručit úplnost a věrohodnost informací na webové stránce www.international-giens.com. Stejně tak nemůže zaručit, že třetí strana nezmění (vniknutí, virus).

Kromě toho je uživatel zodpovědný za užívání obsahu webu www.international-giens.com. S výjimkou závažného pochybení společnosti Camping International de Giens nemůže vzniknout odpovědnost za přímé a nepřímé škody související s používáním informací vyrobených na těchto stránkách.

Platné právo a soudní pravomoc
Veškeré informace šířené na webové stránce www.international-giens.com a její použití jsou předmětem výhradně francouzského práva. Pouze soudy, které spadají do pravomoci odvolacího soudu v Boulogne, jsou příslušné znát veškeré spory související s užíváním stránky www.international-giens.com.

Informace o cookies na našich stránkách
Informace o prohlížení jsou pravděpodobně uloženy v souborech s názvem “Cookies”, které jsou nainstalovány v počítači, tabletu nebo smartphonu.

Soubor cookie je malý textový soubor umístěný na vašem počítači, tabletu, smartphonu … prostřednictvím prohlížeče, na webových stránkách, které jste navštívili. Cookies mohou mít mnoho využití:

Cookies potřebné pro fungování webu: Umožňují například zaručit dobré fungování vašeho účtu nebo vašeho koše například.

Statistikové soubory cookie: Tyto soubory cookie se používají k analýze kvality webu, výkonu stránek, nejnavštěvovanějších stránek, stránek vstupů a výstupů

Soubory cookie třetích stran: Je možné, že na některých stránkách je můžete sdílet s oblíbenými sociálními sítěmi, jako je Facebook, Twitter, Google + … Tyto sociální sítě mohou ukládat cookie při sdílení, na které nemáme žádnou kontrolu. Budete moci najít všechny informace týkající se cookies uložených v různých sociálních sítích na základě jejich právního oznámení.