Juridische kennisgeving

Camping International de Giens ****

1737 route de la Madrague
83400 Presqu’ile de Giens
Var – Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Tel: 04 94 58 90 16

SIRET : 39202204200015

E-mail : camping@international-giens.com

De website www.international-giens.com wordt gehost door het bedrijf Niwanet.
De website is het exclusieve eigendom van Camping International de Giens. Het werd ontworpen en geproduceerd door Francecom.

FRANCECOM, Web Agency
2, Boulevard Jean Moulin 44100 NANTES
Tél. : 02 51 80 88 88
Fax : 02 51 80 88 87
Web : www.francecom.com
RCS Nantes B 410 557 151
SIRET : 41055715100017

Het raadplegen van de Site is onderworpen aan volledige acceptatie en naleving door gebruikers, de volgende gebruiksvoorwaarden.

De gebruiker verbindt zich ertoe de informatie op de Site al dan niet persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken. In geval van niet-naleving van de bepalingen van dit Charter, door de gebruiker, zou de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid kunnen worden begaan.

Inhoud van de website

De site wordt beheerd door het bedrijf Camping International de Giens.

De site presenteert de activiteiten van het bedrijf Camping International de Giens.

Intellectueel eigendom
De Site vormt een werk waarvan Francecom de auteur is in de zin van de artikelen L111.1 en volgende van de Code van intellectueel eigendom.

Over het algemeen zijn de gegevens, de programma’s, de muziekvoorbeelden, de teksten, de informatie, de logo’s, de visuele identiteiten, de geanimeerde afbeeldingen en hun opmaak op de website www.international-giens.com de eigendom van Francecom (met uitzondering van foto’s die behoren tot het bedrijf Camping International de Giens en teksten geschreven door het bedrijf Camping International de Giens) en worden in dit opzicht beschermd door de bepalingen van de Code of Intellectual Property.

Elke internetgebruiker gaat ermee akkoord deze niet te gebruiken en iedereen toe te staan ​​deze inhoud voor illegale doeleinden te gebruiken.

Elke weergave of reproductie, geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk, op een computer en / of papier, en door welk proces dan ook (inclusief door middel van framing *), van een of de andere elementen van de Site www.international-giens.com of diensten die te koop worden aangeboden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Francecom, zijn verboden en vormen een daad van namaak, wat kan resulteren in civiele en / of strafrechtelijke veroordelingen. Alleen voor afdrukken op papier is toestemming verleend voor privé-kopiëren voor exclusief gebruik van het kopieerapparaat in de zin van artikel L122-5 2 ° van de code voor intellectuele eigendom.

Registratie bij de CNIL aan de gang.

Geen hypertextlink naar de website www.international-giens.com mag worden geïnstalleerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van Francecom.

* De actie om de inhoud van pagina’s van een website vast te leggen om deze naar zijn eigen website over te brengen via een hypertekstkoppeling, door de genoemde inhoud als de zijne weer te geven.

Bescherming van persoonlijke gegevens
De internetgebruiker kan worden verplicht om bepaalde persoonlijke gegevens te deponeren door de formulieren te beantwoorden die hem worden voorgesteld. De invoer van deze gegevens is noodzakelijk voor de verwerking van het verzoek van de gebruiker, door Francecom.

Francecom verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot computerwetenschap, de dossiers en de vrijheden die zijn gewijzigd te respecteren en alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de beveiliging van de aangestelde informatie te waarborgen. Geen persoonlijke informatie zal worden doorgegeven aan derde bedrijven zonder de voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de gebruiker.

verantwoordelijkheid

Camping International de Giens wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele storingen die zich kunnen voordoen op de website www.international-giens.com en kan leiden tot gegevensverlies of onbeschikbaarheid van de toegang tot de daarop geproduceerde informatie.

De elementen die op de website www.international-giens.com worden gepresenteerd, kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en worden ter beschikking gesteld van internetgebruikers, zonder enige garantie, expliciet of impliciet.

De aanwezigheid van hyperlinks op de site www.international-giens.com – Ongeacht het bestaan ​​of niet van de overeenkomst van het bedrijf Camping International de Giens – creëert geen solidariteit van verantwoordelijkheid tussen het en de eigenaars van andere sites, wat betreft de inhoud van de sites waarnaar de gebruiker wordt doorverwezen.

Camping International de Giens kan niet instaan ​​voor de volledigheid en waarachtigheid van de informatie op de website www.international-giens.com. Op dezelfde manier kan het niet garanderen dat er geen wijziging is door een derde partij (inbraak, virus).

Bovendien is de gebruiker als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij maakt van de inhoud van de site www.international-giens.com. Behalve voor ernstig wangedrag van het bedrijf Camping International de Giens, kan zijn aansprakelijkheid niet worden opgelopen voor directe en indirecte schade die verband houdt met het gebruik van op de Site geproduceerde informatie.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Alle informatie die wordt verspreid op de website www.international-giens.com en het gebruik dat ervan wordt gemaakt, is uitsluitend onderworpen aan de Franse wetgeving. Alleen de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het hof van beroep van Boulogne zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die verband houden met het gebruik van de site www.international-giens.com.

Informatie over cookies op onze site
Informatie over uw browsen wordt waarschijnlijk opgeslagen in bestanden genaamd “Cookies” die op uw computer, tablet of smartphone zijn geïnstalleerd.

Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet, smartphone … wordt geplaatst via uw browser, door de website die u bezoekt. Cookies kunnen vele toepassingen hebben:

Cookies die nodig zijn voor het functioneren van de site: ze maken het mogelijk om de goede werking van uw account of uw winkelwagentje te garanderen.

Statistiekencookies: deze cookies worden gebruikt om de kwaliteit van de site te analyseren, de prestaties van paginaweergaven, de meest bezochte pagina’s, de pagina’s van entry- of exit-sites

Cookies van derden: het is mogelijk dat u op sommige pagina’s ze deelt met uw favoriete sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Google + … Deze sociale netwerken kunnen een cookie plaatsen bij het delen waarop wij geen controle hebben. U zult alle informatie met betrekking tot de cookies die door de verschillende sociale netwerken zijn gedeponeerd, kunnen vinden door hun wettelijke kennisgevingen te raadplegen.